Μετά την πώληση και την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων και εξαερισμού, πολύ σημαντική είναι η φροντίδα και συντήρηση των μονάδων ώστε να επιτύχουμε ένα καθαρό υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης στον χώρο σας, απαλλαγμένο από μύκητες και μικροοργανισμούς μεσώ του χημικού καθαρισμού και της απολύμανσης που κάνουμε με πιστοποιημένα υλικά για αποφυγή προβλημάτων υγείας, καθώς και τον έλεγχο λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού για βλάβες ώστε να δώσουμε λύση σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάσει η κλιματιστική σας μονάδα.

Η ελλειπης συντήρηση, έχει σαν αποτέλεσμα βλαβερές συνέπειες για τον άνθρωπο και την κλιματιστική μονάδα.Μέτα την πώληση και την εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων και εξαερισμού, πολύ σημαντική είναι η φροντίδα και συντήρηση των μονάδων ώστε να επιτύχουμε ένα καθαρό υγειινο περιβάλλον διαβίωσης στον χώρο σας, απαλλαγμένο από μύκητες και μικροοργανισμούς μεσώ του χημικού καθαρισμού και της απολύμανσης που κάνουμε με πιστοποιημένα υλικά για αποφυγή προβλημάτων υγείας, καθώς και τον έλεγχο λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού για βλάβες ώστε να δώσουμε λύση σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να παρουσιάσει η κλιματιστική σας μονάδα.

Η ελλιπής συντήρηση, έχει σαν αποτέλεσμα βλαβερές συνέπειες για τον άνθρωπο και την κλιματιστική μονάδα.

Με την συντήρηση πετυχαίνουμε το τρίπτυχο:

ΥΓΕΙΑ – ΑΠΟΔΟΣΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υγειές και καθαρό περιβάλλον

Υγειές και καθαρό περιβάλλον Για την συντήρηση και την απολύμανση του Α/C χρησιμοποιούμε υλικά διεθνών προδιαγραφών που είναι εγκεκριμένα, συμφωνά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και προστατεύουν από ιούς, μικρόβια και βακτηρία καθώς και από τις οσμές που δημιουργούνται από μύκητες και μούχλα.

Καλύτερη απόδοση

Καλύτερη απόδοση Κάνοντας την συντήρηση του A/C, πετυχαίνουμε τις κατάλληλες θερμοκρασίες ψύξης-θερμανσης, καλύτερη ροή αέρα, μείωση στάθμης θορύβου, άρα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του Α/C.

Μειωμένη κατανάλωση

Η τακτική συντήρηση του κλιματιστικού σας εξασφαλίζει οικονομία στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για επαγγελματίες μετά το πέρας των εργασιών και την εκδοσή του τιμολογίου, αποδίδονται δελτία καλής εκτέλεσης εργασιών καθώς και πιστοποιητικά ασφάλειας των χημικών

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ

Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After
Before After

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ