Οι δραστηριότητες της εταιρίας μας, περιλαμβάνουν σε συνεργασία με μηχανολόγους, την μελέτη χώρων και εγκαταστάσεων, την μελέτη αρχιτεκτονικών σχεδίων και την εκπόνηση τελικού σχεδίου και κόστους του έργου σας