ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣEIΣ​

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

SPLIT – ΚΑΣΕΤΕΣ- ΚΑΝΑΛΑΤΑ – ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ- VRV- VRF – PACKAGE (οικιακές και επαγγελματικές)

ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ

BOX (FAN SECTION) – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΕΥΚΑΜΠΤΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ – ΣΤΟΜΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ (ΓΡΑΜΜΙΚΑ – SLOT – ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΛΗΝΕΚΟΥΣ – ΚΑΜΠΥΛΑ κ.α)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

(ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΖΝΧ –ΠΙΣΙΝΕΣ – SPA)

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ