ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ειδικότητα της εταιρίας και ένα σημαντικό κομμάτι των δραστηριοτήτων της, είναι οι προεγκαταστασεις σωληνώσεων κλιματισμού.

Είναι γνωστές σαν ”χαντρώματα” των σωληνώσεων, πριν το σοβάτισμα των τοίχων, ώστε αυτές να μην είναι ορατές όταν θα γίνει η τελική εγκατάσταση των Κλιματιστικών μονάδων για ομορφιά και καλαισθησία στον χώρο.

Η εταιρία μας συνεργάζεται με Ιδιώτες, Τεχνικές Εταιρίες, μηχανολόγους και Οικοδομικές επιχειρήσεις και προσφέρει:

  • Υλικά με όλα τα διεθνή standards και σύμφωνα με την Εναρμονισμένη Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 12735-1.
  • Οι σωληνώσεις πρεσάρονται με Άζωτο και τοποθετείται βαλβίδα ελέγχου διαρροών και μανόμετρο υψηλής πίεσης.
  • Πλήρης συνεργασία και σε συνδιασμό/καθοδήγηση με ειδικότητες που αφορούν την Προεγκατάσταση (Ηλεκτρολόγος, Υδραυλικός, κλπ).
  • Με την παράδοση του έργου παραδίδεται ψηφιακό αρχείο με φωτογραφικό υλικό εύρεσης σωληνώσεων.
  • Μετά το πέρας των εργασιών, οι αναμονές των σωληνώσεων είναι εύκολα προσβάσιμες χωρίς μερεμέτια και περαιτέρω εργασίες και έτοιμες για την άμεση εγκατάσταση των κλιματιστικών μονάδων
  • Χρόνος παράδοσης, μέσα στο χρονοδιάγραμμα του έργου.